Checklist

Voor uw aangifte inkomstenbelasting heeft u de volgende gegevens nodig.

 • Jaaropgaves loon, uitkering, pensioen of overige inkomsten
 • WOZ waarde woning
 • Jaaropgave hypotheek
 • Bij herfinanciering van uw woning of hypotheekverhoging
  • Afrekening notaris
  • Specificatie waar hypotheekverhoging aan besteed is
 • Bij aan- en verkoop woning
  • Afrekening notaris verkoop
  • Afrekening notaris aankoop
  • Jaaropgave oude hypotheek
  • Jaaropgave nieuwe hypotheek
  • Jaaropgave overbruggingshypotheek
  • Specificatie van extra leningsbedragen
 • Ziektekosten die voor uw eigen rekening zijn gekomen, uitgezonderd het eigen risico
 • Opgave saldo bank- en spaarrekeningen per 1 januari
 • Opgave beleggingen per 1 januari
 • Woz waarde 2e woningen/grond
 • Opgave schulden per 1 januari
 • Jaaropgave kapitaalverzekering
 • Kopie toeslagen
 • Voorlopige aanslag/teruggave
 • Betaalde lijfrentepremies , factor A op uw pensioenbrief
 • Specificatie betaalde giften

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op via het contactformulier.

Comments are closed.